5-1997/5

5-1997/5

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

21 MAART 2013


Wetsontwerp houdende invoeging van boek IV  Bescherming van de mededinging  en van boek V  De mededinging en de prijsevoluties  in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IV en aan boek V en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek IV en aan boek V, in boek I van het Wetboek van economisch recht


Evocatieprocedure


BESLISSING OM NIET TE AMENDEREN