5-1991/2

5-1991/2

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

21 MAART 2013


Wetsvoorstel tot wijziging van diverse wetten tengevolge van de hervorming van de Senaat


ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE Nr. 52.988/VR VAN 14 MAART 2013


Zie stuk Senaat, nr. 5-1989/2.