5-1990/2

5-1990/2

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

21 MAART 2013


Wetsvoorstel tot wijziging van diverse wetten tengevolge van de hervorming van de Senaat en houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen


ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE Nr. 52.987/VR VAN 14 MAART 2013


Zie stuk Senaat, nr. 5-1989/2.