5-93

5-93

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 28 FÉVRIER 2013 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Elke Sleurs au ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes sur «la politique humanitaire en faveur du Mali» (no 5-872)

Mevrouw Elke Sleurs (N-VA). - De ngo Dokters van de Wereld berichtte vorige week over de aanhoudende, dramatische stroom van vluchtende families in het noorden van Mali, vlakbij de Algerijnse grens.

Ik citeer de programmacoördinator van de ngo: "In minder dan één week is het aantal gezinnen hier verdrievoudigd. Wat begon met 400, is in een mum van tijd uitgegroeid tot 1200 gezinnen hetzij 6000 mensen. De families bestaan hoofdzakelijk uit vrouwen, kinderen en bejaarden. Op twee dagen rijden van Kidal, bevinden ze zich bij aankomst in een staat van stress en ontreddering."

Verder getuigen de teams van Dokters van de Wereld: "Met tientallen schuilen ze onder vrachtwagens tegen de brandende zon, op zoek naar een beetje schaduw. Zij hebben nog geluk. De rest zit vast in de schroeiende hitte, zonder enige vorm van onderdak of beschutting."

De continue volksstromen, de overbevolking en de afwezigheid van sanitaire voorzieningen verhogen het risico op epidemieën. Daarom heeft Dokters van de Wereld ondanks de grote logistieke uitdagingen een nieuwe gezondheidspost geopend.

Enkele weken geleden ondervroeg ik minister Magnette. De humanitaire situatie in vele Afrikaanse landen, en in Mali in het bijzonder, liggen me, omwille van familiale redenen immers na aan het hart.

Minister Magnette antwoordde toen het volgende: "Wat de te financieren projecten voor 2013 betreft, heb ik de administratie gevraagd voorstellen te doen om de programma's aan te passen aan de dramatische politieke omstandigheden in het gebied. Via multilaterale organisaties of ngo's wordt zo snel mogelijk steun verleend aan de bevolkingsgroepen in de Sahel die het slachtoffer zijn van een voedselcrisis, die door de politieke crisis en de militaire situatie nog werd versterkt. Die projecten moeten worden beoordeeld op basis van hun relevantie binnen de regionale context."

Hoe staat het intussen met de voorstellen? Zijn er concrete acties? Is er overleg met de ngo's? Wordt er vanuit de Belgische ontwikkelingssamenwerking inderdaad steun verleend aan de zwaar noodlijdende bevolking?

De heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden. - Ik sluit mij aan bij het beeld dat mijn voorganger, Paul Magnette, heeft geschetst. In antwoord op de vraag van mevrouw Sleurs in januari laatstleden maakte minister Magnette een balans op van de ontwikkelingshulp in 2012.

Ook ik blijf bij een regionale benadering van de humanitaire inzet en de ontwikkelingsbelangen van de Sahelbevolking. Mijn administratie start vandaag met de selectie van de projecten voor deze regio voor 2013. Zo heb ik net de globale verdeling goedgekeurd van een deel van het budget voor complexe crisissen, zowel voor multilaterale organisaties als voor ngo's. Bovenop de vrijwillige flexibele bijdragen voor internationale organisaties zoals UNHCR of WFP, zal ontwikkelingssamenwerking in 2013 specifieke projecten in de Sahel financieren voor een bedrag van miljoenen euro's. Op basis van dat budget zullen de ngo's hun projecten voor de Sahel kunnen indienen.

Daarnaast heb ik begin dit jaar al een reeks projecten voor de Sahel goedgekeurd, onder meer steun voor een project van Oxfam-solidariteit om het dagelijks leven van herders en groentekwekers te verbeteren, een bijdrage aan de HCR voor hulp aan de vluchtelingen uit Mali, een project van Caritas waarbij volkeren beter met voedselcrisissen leren omgaan en steun voor de activiteiten van het Internationaal Comité van het Rode Kruis in de regio.

Ik hoop dat mevrouw Sleurs daarmee gerustgesteld is dat de ontwikkelingssamenwerkingsprojecten ononderbroken doorgaan en dat mijn aandacht voor de Sahelregio, en in het bijzonder voor Mali en Niger, niet verslapt.

Mevrouw Elke Sleurs (N-VA). - Ik ben verheugd dat er extra aandacht gaat naar de gebieden waar de ontwikkelingssamenwerking door ons militair ingrijpen ernstig wordt verstoord en blijf de situatie volgen.