5-208COM

5-208COM

Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden

Handelingen

DINSDAG 26 FEBRUARI 2013 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Freya Piryns aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, en voor Staatshervorming over ęeen dodehoekspiegel voor bestelwagens en vrachtwagensĽ (nr. 5-2975)

Mevrouw Freya Piryns (Groen!). - Op heel veel vlakken is Nederland vandaag geen gidsland meer, maar wel nog wanneer het om verkeersveiligheid gaat. In Nederland werd onlangs beslist dat bestelauto's verplicht moeten worden uitgerust met een dodehoekspiegel en een signaal bij het achteruitrijden. Onderzoek wees immers uit dat ernstige ongelukken met bestelauto's in de meeste gevallen gebeuren tijdens het achteruitrijden en/of doordat de bestuurder door de dode hoek mensen niet opmerkte.

Hoe staat de staatssecretaris tegenover een gelijkaardige maatregel in ons land? Zijn er cijfers beschikbaar over het aantal dodehoekongevallen of ongevallen bij het achteruitrijden met bestelwagens?

Voor vrachtwagens is de dodehoekspiegel in BelgiŽ verplicht sinds 2003. Een evaluatie in 2012 toonde echter aan dat de maatregel niet tot de verhoopte daling in het aantal ongevallen met vrachtwagens en zwakke weggebruikers heeft geleid. Wat zijn volgens de staatssecretaris daarvoor de redenen? Welke extra maatregelen moeten er worden genomen om zulke ongevallen te verminderen?

De heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit en voor Staatshervorming. - Volgens mijn informatie gaat het niet om een beslissing van mijn Nederlandse collega, maar om een aanbeveling van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) om bestelwagens uit te rusten met een dodehoekspiegel en een beeper of camera bij het achteruitrijden. De SWOV baseert zich daarvoor op een dieptestudie van zestig ongevallen met bestelauto's in de bebouwde kom.

Het BIVV bezorgde me cijfers over het aantal dodehoekongevallen met lichte vrachtwagens en het aantal ongevallen bij het achteruitrijden met die voertuigen. Ik zal mevrouw Piryns de tabellen overhandigen. Uit die cijfers blijkt dat het aantal dodehoekongevallen met bestelwagens relatief klein is. Dat geldt ook voor ongelukken bij het achteruitrijden. Ze vertegenwoordigen minder dan 2% van alle ongevallen waarbij een lichte vrachtwagen is betrokken. Dat neemt niet weg dat we bijzondere aandacht moeten hebben voor dit soort van ongevallen, aangezien we steeds meer lichte bestelwagens op onze wegen zien.

De dodehoekspiegel, achteruitrijcamera of beeper zijn niet verplicht op bestelwagens tot 3,5 ton. Ik kan deze uitrusting ook niet verplichten, aangezien in de Europese Unie de technische vereisten en de homologatie van voertuigen geharmoniseerd zijn. EU-lidstaten mogen geen bijkomende eisen stellen of mogen niet de inschrijving verhinderen van voertuigen die gedekt zijn door een Europese goedkeuring.

Maar we kunnen zowel bestuurders en bedrijven die bestelwagens gebruiken, als voetgangers en fietsers wel sensibiliseren. Ik zal contact opnemen met het BIVV om te kijken hoe we dat kunnen aanpakken.

Mevrouw Freya Piryns (Groen!). - Ik pleit er opnieuw voor dat de staatssecretaris in deze zaak het voortouw neemt en ook op Europees vlak probeert dat soort van technische snufjes die de verkeersveiligheid van bestuurders en zwakke weggebruikers verbeteren in te voeren. De techniek kan ons in dit geval absoluut helpen en we moeten haar dan ook omarmen in de plaats van er, zoals zo vaak, afwachtend en afwijzend naar te kijken.