5-1997/1

5-1997/1

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

1 MAART 2013


Wetsontwerp houdende invoeging van boek IV « Bescherming van de mededinging » en van boek V « De mededinging en de prijsevoluties » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IV en aan boek V en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek IV en aan boek V, in boek I van het Wetboek van economisch recht


Evocatieprocedure


ONTWERP GEĖVOCEERD DOOR DE SENAAT


De onderzoekstermijn bedraagt 20 dagen.