5-91

5-91

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 7 FÉVRIER 2013 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Ordre des travaux

Mevrouw Anke Van dermeersch (VB). - Ik heb een opmerking naar aanleiding van de mondelinge vragen van de heer Vanlouwe van N-VA over "de terugkeervluchten bij gedwongen repatriëring" en van mevrouw Zakia Khattabi van Ecolo over "de omstandigheden waarin uitwijzingen gebeuren".

Op donderdag 31 januari jongstleden was er een incident waarbij eens te meer een repatriëring door Franstalige senatoren werd verhinderd, in het bijzonder door mevrouw Zakia Khattabi, lid van Ecolo. Ook vorig jaar verhinderde Fatiha Saïdi, nu lid van de PS en oud-lid van Ecolo, een repatriëring.

Aan dit onderwerp moet eens een grondig debat worden gewijd. Er moet worden gedebatteerd over de eventuele invoering van een deontologische code en over de manier waarop senatoren met hun status en hun verantwoordelijkheden moeten omgaan. In het Bureau is het idee geopperd om dit in de commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden te bespreken.

Er moet ook respect worden opgebracht voor de grenspolitie, die echt haar best doet. Naar aanleiding van het vorige incident in 2012 heeft de Vlaams Belangfractie een bezoek gebracht aan de grenspolitie. Wij weten dat de mensen daar hun werk degelijk doen ...

De voorzitster. - Mevrouw Van dermeersch, het gaat nu om de regeling van de werkzaamheden van de plenaire vergadering.

De twee vragen waarnaar u verwees staan op de agenda. Ze zullen worden gesteld. Niemand heeft er problemen over gemaakt.

Mevrouw Anke Van dermeersch (VB). - De aanval is hier blijkbaar de beste verdediging.

De voorzitster. - Neen, waarom zegt u dat?

Mevrouw Anke Van dermeersch (VB). - Er worden over dit onderwerp twee mondelinge vragen gesteld. Moeten wij dan een zeer belangrijke vraag over de controle van politici door de Staatsveiligheid laten vallen en een vraag over de repatriëringen indienen opdat daarover een actualiteitendebat kan worden gehouden?

De voorzitster. - Net als alle andere senatoren hebt u een vraagrecht.

Mevrouw Anke Van dermeersch (VB). - Ik vraag om hierover een debat te houden zonder dat wij worden verplicht onze noodzakelijke mondelinge vraag over de Staatsveiligheid te laten vallen.

De voorzitster. - U moet die keuze maken.

Mevrouw Anke Van dermeersch (VB). - Kunnen we dat debat houden? Het is immers de tweede maal dat zich een dergelijk incident voordoet, en opnieuw met Franstalige collega's. Ik wil dat daaraan iets wordt gedaan en dat daarover grondig wordt gedebatteerd.

De voorzitster. - Mevrouw Van dermeersch, u hebt in het Bureau gevraagd om naar aanleiding van die incidenten een debat te houden. Dat voorstel is niet aangenomen.

Uw fractie heeft, net als alle andere fracties, conform het reglement het recht om vragen te stellen. Er staan twee mondelinge vragen van senatoren van het Vlaams Belang op de agenda.

Daarmee sluit ik deze discussie.