5-200COM

5-200COM

Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden

Handelingen

WOENSDAG 23 JANUARI 2013 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Vermeulen aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over ęhet actieplan ZeehondĽ (nr. 5-2923)

Mevrouw Sabine Vermeulen (N-VA). - Begin november 1993 lanceerde Natuurpunt vzw het `Plan Zeehond', een actieplan voor het natuurreservaat `De IJzermonding' in Nieuwpoort. Er werden concrete herstelmaatregelen uitgevoerd, die hebben geleid tot een toename van de biodiversiteit in en rond de IJzermonding ťn tot de aanwezigheid van zeehonden. Midden 2012 stelde de minister een nieuw actieplan Zeehond voor om over te gaan naar een offensief beleid voor meer biodiversiteit in de Noordzee. Naast defensieve maatregelen wil de minister ook nagaan hoe de natuur een handje kan worden toegestoken. Niet alleen de bouw van artificiŽle riffen waar allerlei vis- en andere soorten een veilige haven in kunnen vinden, maar ook speciaal aangelegde platformen behoren vandaag tot de mogelijkheden.

Het actieplan start in 2013 met een experimentele fase, die zal uitgevoerd worden in de zones waar windmolens zijn gebouwd. Die zones zijn volgens de minister ideaal gebied om de maatregelen wetenschappelijk te testen.

Wat is het geschatte kostenplaatje van het actieplan?

Welke dienst neemt de kosten op in zijn budget?

Is er geen tegenstrijdigheid tussen het actieplan Zeehond en de studie van de Vlaamse regering?

Het actieplan Zeehond stelt immers biodiversiteit voorop. De haalbaarheidsstudie van de Vlaamse regering geeft de voorkeur aan economische belangen in de bedoelde mariene zone.

Voor 2013 is al een eerste fase van het actieplan gepland, namelijk betonnen constructies, artificiŽle riffen en het storten van grind en stenen. Waar komen die constructies en artificiŽle riffen? Zullen de artificiŽle riffen op termijn ook toegankelijk zijn voor sportduikers?

De heer Johan Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee. - De naam actieplan Zeehond werd een tijdje geleden gebruikt voor een project rond Nieuwpoort, waar ik toen ook zelf bij betrokken was. Het is niet tegenstijdig met de plannen inzake aquacultuur. In het ontwerp van marien plan zijn trouwens beide initiatieven opgenomen.

We hebben vastgesteld dat door de aanleg van de windmolenparken er op natuurlijke wijze meer vis aanwezig is. We proberen na te gaan of we door de bouw van een aantal artificiŽle constructies de biodiversiteit en de aanwezigheid van vis kunnen verhogen. Op termijn kan dat een niet onbelangrijk gegeven zijn. De visquota zijn een probleem en als de aanwezigheid van vis kan worden gestimuleerd is dat ook economisch een pluspunt. We willen dat doen in zones waar momenteel niet gevist wordt, om te zien wat de impact ervan is.

In overleg met de sector van de offshoreparken willen we dus een aantal nieuwe experimenten doen. In 2013 zullen artificiŽle riffen worden aangelegd, betonnen constructies ongeveer in de vorm van een schip. Normaal gezien ontstaat dan een soort kweekplaats van vis en dat willen we monitoren. Die riffen zullen worden geplaatst in de zone Belwind I en C-Power, de windmolenparken die op vandaag al operationeel zijn. Misschien zal dat ook meteen gebeuren in de zone Northwind, die momenteel wordt aangelegd.

Er zijn contacten geweest met de operatoren die per brief een concreet voorstel zullen toegestuurd krijgen in de komende weken. Dat zal immers gebeuren met hun inbreng, ze doen daaraan een vrijwillige bijdrage.

Ik zie geen tegenstrijdigheid met de aquacultuur, wel complementariteit: hoe meer biodiversiteit, hoe beter de aquacultuur zal gedijen. Wel is het zo dat aquacultuurzones moeten worden afgesproken met windmolenparkbeheerders want er is een impact op de verzekeringen. Bovendien moet het om een geÔntegreerde aanpak gaan. De niet-opgenomen voedingsstoffen die aan het water zijn toegevoegd en de uitwerpselen van de vis kunnen een bemestingsprobleem teweegbrengen. De geÔntegreerde aanpak bestaat erin ook algen, wieren en schelpdieren te kweken met de overschotten die er zijn. Op die manier zijn er niet alleen meer levende organismen die kunnen worden gecommercialiseerd, maar wordt het mariene milieu tegelijk ook gezuiverd. Die beide aspecten staan dus in het plan en kunnen gemakkelijk gecombineerd worden.

In de zones waar we dat willen uitproberen, zijn we zeer terughoudend om duikers toe te laten. De wetenschappelijke monitoring tijdens de testfase verloopt het best zonder interferentie. Voor aquacultuur zal de testzone wellicht ook de definitieve zone zijn omdat daar geen problemen zijn in verband met de doorvaart van schepen.

De overheid zal niet zelf betalen voor het actieplan Zeehond. Er zijn afspraken gemaakt met de betrokken sectoren. Voor de aquacultuur zullen privť-investeerders een concessie kunnen vragen.

Mevrouw Sabine Vermeulen (N-VA). - In eerste instantie vreesde ik dat de zeehonden, die bij de windmolenparken rondzwemmen, de jonge kabeljauwpopulatie zouden verorberen.

De heer Johan Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee. - Die wordt afgeschermd. De details daarvan moeten nog uitgewerkt worden, maar dat probleem wordt opgevangen.