5-1764/2

5-1764/2

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

18 JULI 2012


Wetsontwerp betreffende diverse maatregelen ter vergemakkelijking van de mobilisering van schuldvorderingen in de financiŽle sector


Evocatieprocedure


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIňN EN VOOR DE ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

DE HEER SIQUET


Zie verslag nr. 5-1763/2.