5-1902/3

5-1902/3

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

21 DECEMBER 2012


Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake energie


Evocatieprocedure


BESLISSING OM NIET TE AMENDEREN