5-1888/3

5-1888/3

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

21 DECEMBER 2012


Wetsontwerp tot wijziging van artikel 405quater van het Strafwetboek en artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden


Evocatieprocedure


BESLISSING OM NIET TE AMENDEREN