5-188COM

5-188COM

Commission des Relations extérieures et de la Défense

Annales

MERCREDI 5 DÉCEMBRE 2012 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur «la condamnation des prétendus impôts vexatoires» (no 5-2527)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Tijdens een interview in De zevende dag verklaarde de minister zich akkoord met de kritiek van bedrijfsleiders en ondernemers op het pestgedrag van de federale regering. De minister stelde daarbij dat er voor het invoeren van belastingen een grens bestaat die niet mag worden overschreden en dat die grens door het federale beleid niet werd gerespecteerd.

Uiteraard blijft een minister, zeker in de wat turbulente verkiezingsperiode, een politicus die staat voor een ideologisch project. Als boegbeeld van een liberale familie is het voor de vicepremier uitermate voorspelbaar om harde kritiek uit te oefenen op belastingen en als alternatief structurele besparingen aan te bevelen. Daarmee verrast hij vriend noch vijand.

Tegelijkertijd klonk deze harde kritiek wel eigenaardig en misschien zelfs onaanvaardbaar, omdat de minister, als vicepremier in deze federale regering en dus lid van het kernkabinet en bevoorrechte betrokkene bij alle regeringsbeslissingen, elk van deze zogenaamde pestbelastingen mee heeft goedgekeurd. Daarbij steunt de regering op het engagement van de MR, tot nadere orde de politieke partij waartoe de minister behoort.

Kortom, met harde kritiek op het beleid van zijn eigen regering, wringt de minister en vicepremier zich in wel heel oncomfortabele bochten. Hij beschuldigt en hekelt ronduit zichzelf en zijn partij; hij stookt een electoraal vuurtje waaraan hij zichzelf verbrandt.

Acht de minister het echt goed dat hij als vicepremier zoveel zelfkritiek maakt op beslissingen die de regering collectief heeft genomen. Persoonlijk vind ik dat de regering met de begroting 2013 verdienstelijk werk heeft geleverd. Als enige in de EU vrijwaart ze in grote mate de koopkracht van de bevolking en trekt ze die van de lagere inkomens zelfs een beetje op. Ze maakt een begin van een structurele vermindering van de loonlasten. Kortom, ze voert geen liberale, maar zeker ook geen socialistische politiek. Ze maakt een goed compromis tussen die twee. Het verbaasde me dan ook dat de vicepremier op zo'n cruciaal moment een partijpolitieke rol begon te spelen. Ik vraag me af of dit wel verstandig is.

De heer Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken. - Ik heb drie elementen van antwoord op de vraag van de heer Anciaux.

We hebben tijdens de regeringsvorming een akkoord gesloten dat nadien op een correcte manier is uitgevoerd, ook wat betreft de nieuwe belastingregels voor bedrijfswagens.

Een jaar later, nadat we enige ervaring daarmee hebben opgedaan, mag een vicepremier beginnen lessen te trekken. Ik heb over die belastingregels voor bedrijfswagens twee dingen gezegd, namelijk dat er een slechte perceptie bestond bij de bedrijfsleiders en dat de inning door de fiscale administratie niet liep zoals verwacht. Ze boekte een slecht resultaat, mogelijk ook omdat de belastingplichtigen naar andere wagens overstapten. Het was zeer nuttig dat ik als vicepremier die lessen trok.

Ten slotte zal de komende dagen blijken dat in de begroting 2013 geen pestbelastingen meer voorkomen. Soms moet men iets duidelijk zeggen om het regeringsbeleid bij te sturen.