5-82

5-82

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 6 DECEMBER 2012 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Sabine Vermeulen aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over «de uitvoering van de wrakkenwet» (nr. 5-730)

Mevrouw Sabine Vermeulen (N-VA). - Wegens het tragische ongeval met het vrachtschip Baltic Ace op de Noordzee trek ik mijn vraag in. Ik zal ze uit respect en medeleven met de vermisten en overledenen op een later tijdstip stellen.