5-1887/1

5-1887/1

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

17 DECEMBER 2012


Wetsontwerp houdende fiscale en andere bepalingen betreffende justitie


Evocatieprocedure


ONTWERP GE╦VOCEERD DOOR DE SENAAT


De onderzoekstermijn bedraagt 60 dagen.