5-303/3

5-303/3

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

17 JULI 2012


Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 727 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de onwaardigheid om te erven


AANVULLEND VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE UITGEBRACHT DOOR

MEVROUW KHATTABI NA TERUGZENDING DOOR DE PLENAIRE VERGADERING


Zie stuk nr. 5-550/11.