5-1765/3

5-1765/3

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

19 JULI 2012


Wetsontwerp houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de federale overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten


Evocatieprocedure


BESLISSING OM NIET TE AMENDEREN