5-1764/3

5-1764/3

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

19 JULI 2012


Wetsontwerp betreffende diverse maatregelen ter vergemakkelijking van de mobilisering van schuldvorderingen in de financiële sector


Evocatieprocedure


BESLISSING OM NIET TE AMENDEREN