5-1763/3

5-1763/3

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

19 JULI 2012


Wetsontwerp tot invoering van een wettelijke regeling voor de Belgische covered bonds


Evocatieprocedure


BESLISSING OM NIET TE AMENDEREN