5-71

5-71

Belgische Senaat

Handelingen

DINSDAG 10 JULI 2012 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Artikelsgewijze bespreking

(De tekst aangenomen door de commissie voor de Institutionele Aangelegenheden is dezelfde als de tekst van het door de Kamer van volksvertegenwoordigers overgezonden ontwerp. Zie stuk Kamer 53-2139/6.)

De voorzitster. - Op artikel 2 heeft de heer Laeremans amendement 2 ingediend (zie stuk 5-1672/2).

Op artikel 3 heeft de heer Laeremans amendement 3 ingediend (zie stuk 5-1672/2).

Op artikel 4 heeft de heer Laeremans amendement 4 ingediend (zie stuk 5-1672/2).

Op artikel 6 heeft de heer Laeremans amendement 5 ingediend (zie stuk 5-1672/2).

De heer Pieters heeft amendement 1 ingediend dat ertoe strekt hoofdstukken 2/1 tot 2/4 in te voegen (zie stuk 5-1672/2).

De heer Danny Pieters (N-VA). - Het amendement strekt ertoe dezelfde mogelijkheden te creëren voor de deelstaatparlementen.

-De stemming over de amendementen en over de artikelen waarop zij betrekking hebben wordt aangehouden.

-De overige artikelen worden zonder opmerking aangenomen.

-De aangehouden stemmingen en de stemming over het wetsontwerp in zijn geheel hebben later plaats.