5-1765/1

5-1765/1

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

18 JULI 2012


Wetsontwerp houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de federale overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten


Evocatieprocedure


ONTWERP GEËVOCEERD DOOR DE SENAAT


De onderzoekstermijn bedraagt 60 dagen.