5-1764/1

5-1764/1

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

18 JULI 2012


Wetsontwerp betreffende diverse maatregelen ter vergemakkelijking van de mobilisering van schuldvorderingen in de financiële sector


Evocatieprocedure


ONTWERP GEËVOCEERD DOOR DE SENAAT


De onderzoekstermijn bedraagt 60 dagen.