5-1763/1

5-1763/1

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

18 JULI 2012


Wetsontwerp tot invoering van een wettelijke regeling voor de Belgische covered bonds


Evocatieprocedure


ONTWERP GEËVOCEERD DOOR DE SENAAT


De onderzoekstermijn bedraagt 60 dagen.