5-70

5-70

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 5 JULI 2012 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Fatiha Saïdi aan de minister van Werk over «de discriminatie bij aanwerving in de uitzendsector» (nr. 5-631)
Mondelinge vraag van de heer Peter Van Rompuy aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de minister van Werk over «het stijgend aantal langdurig zieken» (nr. 5-643)
Mondelinge vraag van de heer Ahmed Laaouej aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling over «de mogelijke verplaatsing van kredietportefeuilles binnen de groep BNP Paribas» (nr. 5-630)
Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling over «het aanwenden van Belgisch spaargeld door banken om financieringstekorten op te vangen in andere landen» (nr. 5-634)
Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling over «de douanecontrole op voertuigen die in het Groothertogdom Luxemburg zijn ingeschreven» (nr. 5-642)
Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de vaststelling van normen voor de borstklinieken» (nr. 5-633)
Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de strengere opvolging van de algemene rookregeling» (nr. 5-641)
Mondelinge vraag van mevrouw Lieve Maes aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «de controle op het vrachtverkeer op Brucargo» (nr. 5-635)
Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «de vaststelling van de bevolkingscijfers per gemeente met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen» (nr. 5-640)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de minister van Landsverdediging over «de discriminatie waarvan de oorlogswezen het slachtoffer zijn» (nr. 5-629)
Mondelinge vraag van de heer Danny Pieters aan de minister van Justitie over «de technische werkloosheid van gedetineerden» (nr. 5-636)
Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de minister van Justitie over «de mogelijke uitbreiding van de Salduzwet naar alle verhoren» (nr. 5-637)
Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «het standpunt van de Belgische regering over een mogelijke militaire interventie in Syrië» (nr. 5-628)
Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «de Belgische bekrachtiging van de Medicrimeconventie» (nr. 5-638)

Wetsontwerp houdende instemming met de Economische Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Cariforumstaten, anderzijds, en de Slotakte, gedaan te Bridgetown, Barbados, op 15 oktober 2008 (Stuk 5-1496)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Staat Qatar inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Dawhaw op 6 november 2007 (Stuk 5-1529)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Tadzjikistan, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 10 februari 2009 (Stuk 5-1553)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Togo, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Lomé op 6 juni 2009 (Stuk 5-1615)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en Montenegro, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Podgorica op 16 februari 2010 (Stuk 5-1616)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Regering van de Republiek Kosovo, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Pri_tina op 9 maart 2010 (Stuk 5-1617)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België, wat de organisatie van de mariene ruimtelijke planning betreft (Stuk. 5-1685) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Inoverwegingneming van voorstellen

Stemmingen

Wetsontwerp houdende instemming met de Economische Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Cariforumstaten, anderzijds, en de Slotakte, gedaan te Bridgetown, Barbados, op 15 oktober 2008 (Stuk 5-1496)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Staat Qatar inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Dawhaw op 6 november 2007 (Stuk 5-1529)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Tadzjikistan, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 10 februari 2009 (Stuk 5-1553)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Togo, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Lomé op 6 juni 2009 (Stuk 5-1615)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en Montenegro, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Podgorica op 16 februari 2010 (Stuk 5-1616)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Regering van de Republiek Kosovo, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Pri_tina op 9 maart 2010 (Stuk 5-1617)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België, wat de organisatie van de mariene ruimtelijke planning betreft (Stuk. 5-1685) (Evocatieprocedure)

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen

In overweging genomen voorstellen

Vragen om uitleg

Evocatie

Niet-evocatie

Boodschappen van de Kamer

Grondwettelijk Hof - Arresten

Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen

Grondwettelijk Hof - Beroepen

Hoge Raad voor de Justitie

Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

Nationale Arbeidsraad

Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie

Europees Parlement