5-1685/3

5-1685/3

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

5 JULI 2012


Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België, wat de organisatie van de mariene ruimtelijke planning betreft


Evocatieprocedure


BESLISSING OM NIET TE AMENDEREN