5-68

5-68

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 21 JUNI 2012 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen tot invoering van de donorkaart in afwachting van de volledige digitalisering van het donorschap via de eID (van de heren Louis Ide en Philippe Mahoux, mevrouw Marleen Temmerman, de heer Jacques Brotchi en mevrouw Elke Sleurs; Stuk 5-1544)

-De artikelen 1 tot 3 worden zonder opmerking aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over het wetsvoorstel in zijn geheel.

Stemming 158

Aanwezig: 66
Voor: 59
Tegen: 0
Onthoudingen: 7

Mme Cécile Thibaut (Ecolo). - Je voudrais justifier l'abstention de notre groupe.

Même si nous partageons les objectifs de ce texte, nous avons énormément de doutes sur le choix législatif qui a été effectué. En trente minutes de débat parlementaire, les auteurs de la proposition ne nous ont pas convaincus.

Nous n'avons pas connaissance de l'avis des médecins.

Nous n'avons aucune idée des répercussions de cette initiative sur l'équilibre entre opting out et opting in.

Nous n'avons aucune évaluation ni du coût ni du budget.

Enfin, nous ne possédons pas l'avis de la commission de protection de la vie privée.

Ce sont les raisons de notre abstention.

-Het wetsvoorstel is aangenomen.

-Het wetsontwerp zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.