5-61

5-61

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 31 MAI 2012 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Lieve Maes au secrétaire d'État à l'Environnement, à l'Énergie et à la Mobilité, et aux Réformes institutionnelles sur «les problèmes récents à la Direction de l'immatriculation des véhicules» (no 5-574)

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - De Dienst Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) lanceerde begin mei een nieuw informaticasysteem, DIVNew. Om dit systeem operationeel te maken, sloot de DIV alle loketten van 30 april tot en met 3 mei. Bovendien was de webapplicatie niet toegankelijk en waren de diensten moeilijk te bereiken.

Door die omschakeling was ook de databank die de politie gebruikt om de eigenaar van een bepaald voertuig op te sporen niet meer geüpdatet sinds 27 april. Deze toestand bleef voortduren tot vorige zondag. Gedurende een maand konden de politiediensten niet meer rechtstreeks nagaan wie de eigenaar is van een voertuig met een nieuwe nummerplaat. Vele verbaliserende agenten besloten dan ook de uitgeschreven boetes te vernietigen. De verwarring en frustratie over de werking van de DIV-databank was bij deze mensen dan ook groot.

Ik vraag mij af hoe de diensten van de DIV de overgang naar de nieuwe applicatie hebben aangepakt. Hoe brachten ze de politiediensten vooraf op de hoogte van het feit dat het systeem niet beschikbaar was? Werd een speciaal telefoonnummer in gebruik genomen om deze implementatieperiode te overbruggen?

Zijn er geen lessen getrokken uit de fouten die deze dienst in het verleden heeft gemaakt bij de invoering van de nieuwe Europese nummerplaten?

De heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit en voor Staatshervorming. - Net als u betreur ik de vertraging in de termijnen. Momenteel wordt er alles aan gedaan om deze termijnen zo snel mogelijk in te korten. Ik ben uiteraard op de hoogte van de problemen die geleid hebben tot de vertragingen in de overdracht van gegevens en de inschrijving van bijzondere voertuigen. Dit heeft onder andere geleid tot langere wachttijden aan de loketten van de DIV. Ik verzeker u dat ik erop zal toezien dat een dergelijke situatie zich in de toekomst niet meer voordoet en bied mijn excuses aan voor de ongemakken die sommige personen hebben ondervonden.

Om de continuïteit van de politiële activiteiten te waarborgen, werd het nodige gedaan opdat de geïntegreerde politie verder over alle gegevens zou kunnen beschikken betreffende alle voertuigen die ingeschreven waren tot en met 27 april. Voor dit wagenpark waren er dus geen problemen en zullen de boetes kunnen worden geïnd. Dat werd overigens bevestigd door de politie.

De FOD Mobiliteit en Vervoer heeft een speciaal telefoonnummer ingevoerd voor de permanentie van de IT-dienst van de politie, zodat dringende opzoekingen onmiddellijk kunnen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld in geval van vluchtmisdrijf, enzovoort.

Sinds vorige zondag hebben de politiediensten toegang tot de nieuwe applicatie van de DIV en kunnen ze dus ook alle ondervragingen verrichten met betrekking tot de recent ingeschreven voertuigen.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Ik dank de staatssecretaris voor zijn antwoord. Hij zegt dat een speciaal telefoonnummer in dienst werd genomen. Ik begrijp dan ook niet goed waarom de politiediensten daarvan niet op de hoogte waren, want zij konden het blijkbaar niet gebruiken. Ergens moet dan toch iets fout gegaan zijn in de communicatie.