5-866/1

5-866/1

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

22 MEI 2012


Voorstel van bijzondere wet betreffende de kandidaatstelling van een lid van een Gewest- of Gemeenschapsparlement of een Gewest of Gemeenschapsregering bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN EN VOOR DE ADMINISTRATIEVE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

MEVROUW MAES EN DE HEREN SIQUET EN DEPREZ


Zie stuk nr. 5-864/1.