5-865/1

5-865/1

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

22 MEI 2012


Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende kieswetten met betrekking tot de kandidaatstelling van parlements- en regeringsleden bij verkiezingen voor een andere assemblee


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN EN VOOR DE ADMINISTRATIEVE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

MEVROUW MAES EN DE HEREN SIQUET EN DEPREZ


Zie stuk nr. 5-864/1.