5-146COM

5-146COM

Commission de la Justice

Annales

MERCREDI 2 MAI 2012 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de Mme Lieve Maes à la ministre de la Justice sur «l'attention portée par les parquets à la question du commerce des oeuvres d'art et des antiquités volées» (no 5-1899)

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Bij de bespreking van een resolutie over het publiek toegankelijk maken van de politiedatabank over gestolen kunst en antiek in de commissie Binnenlandse Zaken in maart 2011, werd ook een voorstel van resolutie besproken van collega Tommelein, stuk 5-29. Tijdens de commissievergadering in maart 2011 werd het geamendeerde voorstel van resolutie eenparig goedgekeurd. De plenaire vergadering in april 2011 was dezelfde mening toegedaan.

Kunstroof en kunstsmokkel zijn blijkbaar een goede manier om geld wit te wassen. Tijdens één van de hoorzittingen over dit onderwerp bevestigde De heer Poels, teamchef kunstcriminaliteit bij de federale gerechtelijke politie van Brussel, dat het Brusselse parket over een referentiemagistraat beschikt die zich - zij het niet uitsluitend - met de kunstroofdossiers bezighoudt.

In het verleden kregen dossiers over kunstroof en heling van kunstwerken een specifiek notitienummer. Dat systeem werd echter weer afgeschaft.

Beschikt elk parket over een magistraat die zich specialiseert in kunstcriminaliteit? Zo nee, welke parketten hebben daar geen specifieke magistraat voor?

Zal de minister, onder het motto `meten is weten', de nodige aandacht besteden aan deze problematiek en het specifieke notitienummer voor de kunstroofdossiers opnieuw invoeren? Zo ja, vanaf wanneer? Zo nee, waarom niet?

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie. - Het lijkt me niet opportuun om in elk parket een referentiemagistraat aan te wijzen die zich specialiseert in kunstcriminaliteit. De strijd tegen deze vorm van criminaliteit vereist geen bijzondere specialisatie of juridische kennis, aangezien de feiten meestal worden omschreven conform de bepalingen van het strafwetboek. Enkel in Brussel werd een referentiemagistraat aangewezen omdat er in het Brusselse veel antiekzaken zijn, waarmee een uitgebreid zwart circuit gepaard gaat. Deze problematiek is in andere steden niet van die omvang dat een afzonderlijke referentiemagistraat nodig is. Als er specialisatie is vereist, is dat op het niveau van de opsporingsdiensten, de federale en de lokale politie, en de internationale politiële contacten.

Er werd binnen het Openbaar Ministerie nooit in een specifiek notitienummer voor kunstdossiers voorzien sinds het operationeel worden van het statistisch instrument.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Ik begrijp dat er geen specialisatie nodig is, maar als de behandeling van kunstroofdossiers slechts één van de vele taken is, dreigt ze ondergesneeuwd te raken. Het is jammer dat er niet meer aandacht aan wordt besteed.

Ik zal een vraag stellen aan de minister van Binnenlandse Zaken over het opsporingsaspect.