5-145COM

5-145COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MARDI 24 AVRIL 2012 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux au secrétaire d'État à l'Environnement, à l'Énergie et à la Mobilité, et aux Réformes institutionnelles sur «la disparition de dirigeants belges à la tête d'Electrabel» (no 5-2106)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Deze vraag is eigenlijk gedateerd. Eerst werd aangekondigd dat de Belgische bestuurder bij Electrabel zou worden vervangen, maar een week later bleek dat niet het geval te zijn. Wel zouden enkele Franse bestuurders worden vervangen. Tot mijn grote verbazing bleef de top dus deels in Belgische handen. Heeft de Belgische overheid iets te maken met deze verrassende ontknoping of is dit veeleer toeval?

De heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit en voor Staatshervorming. - Ik denk niet dat het om toeval gaat, maar de Belgische regering is niet tussenbeide gekomen.