5-339/3

5-339/3

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

2 MEI 2012


Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 346-2 van het Burgerlijk Wetboek teneinde de procedure bij de adoptie van een tweede kind te vereenvoudigen


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE UITGEBRACHT DOOR

MEVROUW KHATTABI


Zie stuk Senaat, nr. 5-1238/2.