5-167/3

5-167/3

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

2 MEI 2012


Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 346-2 van het Burgerlijk Wetboek, inzake de geschiktheid om te adopteren


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE UITGEBRACHT DOOR

MEVROUW KHATTABI


Zie stuk nr. 5-1238/2.