5-138COM

5-138COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MARDI 27 MARS 2012 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Marleen Temmerman à la ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l'Agriculture sur «la sécurité alimentaire et le contrôle de l'hygiène dans l'horeca» (no 5-2088)

Mevrouw Marleen Temmerman (sp.a). - Ik ben voor het eerst aanwezig in deze commissie en ik ben aangenaam verrast door de interessante discussies die er worden gevoerd. Dat vraagt dus om meer.

Sinds enkele jaren ontwikkelt de minister nieuwe initiatieven om de voedselveiligheid en de hygiëne in de horeca te verbeteren. Zo was er bijvoorbeeld de bonus op de jaarlijkse heffing voor de restaurants die een gecertificeerd autocontrolesysteem hebben. Het FAVV ontwikkelde daarbij aansluitend de smileycampagne, waarbij horecazaken die aan het autocontrolesysteem en andere voorwaarden voldoen een smiley kunnen aanvragen. Als zij voor deze smiley in aanmerking komen, krijgen de horecazaken een korting op de jaarlijkse heffing voor het FAVV. Tegelijk kunnen zij met die smiley hun klanten verzekeren dat hun zaak aan een zekere kwaliteit inzake voedselveiligheid voldoet. Momenteel hebben een 300-tal horecazaken in België een smiley gekregen.

Verder lanceerde het FAVV vorig jaar een nieuw initiatief voor horecazaken die bij een controle niet in orde blijken te zijn. Bij overtreding kunnen ze kiezen tussen een administratieve boete en het volgen van een opleiding door alle mensen van het bedrijf. In ruil valt de geldboete dan weg.

Dit initiatief is inmiddels meer dan een jaar in uitvoering. Graag wilde ik van de minister vernemen hoe dit project is verlopen. Hoe zijn de reacties van de horecazaken die een proces-verbaal krijgen? Kiezen zij eerder voor een geldboete of toch voor de opleiding? Zijn de cijfers hierover al beschikbaar?

Heeft zij plannen om dit initiatief permanent als maatregel in te voeren? Zal zij nog bijkomende inspanningen doen om de horecazaken meer te stimuleren om zich in te schrijven in de opleidingen en de smiley-campagne? 306 zaken in het hele land is uiteindelijk niet zo veel. Is het feit dat de horecazaken de audit zelf moeten betalen een drempel?

Welke acties zal de minister ondernemen om het aantal toegekende smileys uit te breiden tot nog meer horecazaken en om het logo meer bekendheid te geven bij het publiek? Heel wat bezoekers merken immers niet eens dat de door hen bezochte zaak een smiley heeft gekregen.

Mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw. - Dit project is een groot succes. Tot 8 maart 2012 werd voor 1281 dossiers aan een horecabedrijf een administratieve boete voorgesteld. Daarvan hebben 443 bedrijven, dus één op drie, geopteerd voor het volgen van een opleiding. Tot nu toe hebben reeds meer dan 650 personeelsleden van horecazaken de opleiding gevolgd en werden 107 bedrijven vrijgesteld van het betalen van de administratieve boete. Dit aantal zal nog stijgen omdat ze de mogelijkheid hebben deze opleiding te volgen binnen een termijn van zes maanden na de inschrijving voor de opleiding. Voor 2012 zijn al meer dan 55 sessies gepland. De enquête die na elke opleiding wordt gehouden, wijst uit dat meer dan 90% tevreden is van deze opleiding.

Het is nog te vroeg om te bepalen of dit project definitief wordt. Een evaluatie na twee jaar zal dat moeten uitwijzen, na controle van een representatief aantal restaurants. Een verbetering van de resultaten kan een verlenging van het project inhouden.

In vele gevallen is de validatie van het autocontrolesysteem door middel van een audit in de sector van de horeca interessant. Men mag niet vergeten dat de auditkosten slechts om de drie jaar dienen te worden betaald, terwijl men bij het FAVV jaarlijks een korting op de heffing kan genieten. In het businessplan 2012-2014 van het FAVV wordt voorgesteld om zeer kleine gecertificeerde ondernemingen geen heffing te doen betalen. Uiteraard is die beslissing afhankelijk van de begrotingsomstandigheden.

Ik heb een ministerieel besluit uitgewerkt om de smiley ook mogelijk te maken in alle andere bedrijven die actief zijn in de distributie, zoals bakkers, slagers en andere detailhandelszaken. Op die manier zouden er ineens meer dan 1000 bedrijven met een smiley bijkomen. Wanneer een groot aantal bedrijven over de smiley zullen beschikken, zal de bekendheid bij de consument automatisch toenemen. Om de bekendheid van de smiley te verhogen, zal het voedselagentschap in overleg met de sector ook een gerichte communicatie met de consumenten lanceren. Dat zal voor de operatoren een bijkomende prikkel zijn om zich te laten certificeren en een smiley te behalen.

Mevrouw Marleen Temmerman (sp.a). - Ik dank de minister voor haar antwoord en kijk met een smile de smileys tegemoet.