5-131COM

5-131COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MARDI 6 MARS 2012 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux au secrétaire d'État à l'Environnement, à l'Énergie et à la Mobilité, et aux Réformes institutionnelles sur «l'utilisation des feux de brouillard dans les embouteillages» (no 5-1704)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - De mobiliteitsvereniging VAB lanceert een pleidooi voor de verplichting het mistlicht uit te schakelen in files. Momenteel staat het verkeersreglement dit niet toe, want het mistlicht wordt strikt beperkt tot mist of sneeuwval die het zicht vermindert tot minder dan 100 meter. In Nederland en Duitsland verplicht de wetgeving het gebruik van het mistlicht bij minder dan 50 meter zicht. Daarmee vervalt eigenlijk de verplichting.

De VAB stelt voor om de Belgische wetgeving conform te maken met die van onder meer Nederland en Duitsland en om daarbij tevens de verplichting op te nemen dat mistlichten moeten worden uitgeschakeld in files. De reden ligt voor de hand: een mistlicht verblindt en is bijzonder oncomfortabel voor de achterligger. Dat geldt vooral voor de dubbele mistlampen, die ik overigens al enkele jaren bestrijd.

Brandende dubbele mistlichten geven immers de indruk, zeker bij regenweer, dat die wagen de hele tijd aan het remmen is. Dat is niet alleen verblindend, maar ook misleidend.

Hoe apprecieert de staatssecretaris de voorstellen van de VAB met betrekking tot het gebruik van de mistlichten? Vindt de staatssecretaris het goed dat het gebruik van het mistlicht pas verplicht wordt bij minder dan 50 meter zicht i.p.v. de huidige 100 meter?

Vindt de staatssecretaris het ook beter het gebruik van het mistlicht, zelfs indien wenselijk door de weersomstandigheden, altijd te verbieden in files? Zo ja, hoe en wanneer zal de staatssecretaris hieromtrent maatregelen nemen? Beschikt hij al over teksten en voorstellen? Zo neen, waarom wijst de staatssecretaris deze voorstellen van de hand en op basis van welke argumenten?

De heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit en voor Staatshervorming. - Eerst en vooral moet ik opmerken dat het gebruik van het mistachterlicht in Nederland en Duitsland niet verplicht is. Het mistachterlicht mag worden gebruikt bij mist of sneeuwval die het zicht beperkt tot minder dan 50 meter. In die landen is het ook niet verplicht het mistachterlicht te doven in een file, maar het wordt wel aanbevolen uit hoffelijkheid om hinder en verblinding van de bestuurders in de file te voorkomen.

In België is men verplicht het mistachterlicht te gebruiken bij mist of sneeuwval die het zicht beperkt tot minder dan 100 meter, alsook bij felle regen. Naar mijn mening is het voor de verkeersveiligheid beter om, zoals nu het geval is, het gebruik van het mistachterlicht te verplichten bij minder dan 100 meter zicht en om die afstand niet terug te brengen tot 50 meter.

Het stilstaan of rijden in files is uiteraard een bijzondere situatie, waarbij het mistachterlicht van de voorganger hinderlijk kan zijn. Als wij het gebruik van het mistachterlicht in files zouden verbieden, rijzen onder meer volgende vragen. Zouden de laatste auto's in de file hun mistachterlicht niet beter laten branden? Zal men niet vergeten het mistachterlicht weer te ontsteken wanneer er geen file meer is?

Dergelijke problematische vragen doen mij besluiten dat het beter is de huidige regels te handhaven. Voor de verkeersveiligheid levert het permanent branden van het mistachterlicht bij verminderd zicht meer voordelen op dan het nadeel van de hinder bij het rijden in de file.

Ten slotte is het ook belangrijk eraan te herinneren dat het mistachterlicht moet worden gedoofd zodra het zicht opnieuw ongeveer 100 meter bedraagt, omdat het dan echt hinderlijk wordt voor de andere bestuurders.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Drie palen is ongeveer 100 meter.