5-50

5-50

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 8 MARS 2012 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Dirk Claes à la ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l'Agriculture sur «l'augmentation des accidents mortels et la vente de boissons alcoolisées non autorisées dans les stations-service des autoroutes» (no 5-469)

De heer Dirk Claes (CD&V). - Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid, BIVV, stelt opnieuw een stijging vast van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers op onze wegen. Het BIVV geeft aan dat rijden onder invloed van alcohol een vaak terugkerend fenomeen is bij dodelijke verkeersongevallen.

Tankstations gelegen aan autosnelwegen kunnen conform de specifieke wetgeving doorlopend open zijn indien ze geen alcohol verkopen met een alcoholvolumegehalte boven 6%. Ik raad de collega's aan de rekken te bekijken van benzinestations langs de autosnelwegen. Ze zullen opmerken dat geen enkel tankstation in orde is met die regel. De meeste verkopen wijn, bier van meer dan 6%, aperitieven en soms zelfs geestrijke drank.

Werden er controles gedaan op de alcoholverkoop in tankstations langs de autosnelwegen? Zo ja, hoeveel overtredingen zijn er vastgesteld? Zo neen, is de minister bereid een strategie uit te werken die kan garanderen dat de wet wordt nageleefd?

Mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw. - De belangrijkste bedoeling van de wet op de openingsuren is de handelaar voldoende rust te garanderen. Er bestaan op die wet evenwel uitzonderingen. Zo mogen tankstations langs de autosnelwegen dag en nacht open blijven en gelden de bepalingen omtrent de wekelijkse rust niet, voor zover zij geen gedistilleerde alcoholische dranken verkopen of dranken met een alcoholgehalte van meer dan 6%. Deze voorwaarde werd destijds in de wet ingevoerd om de consumptie van alcohol langs de autosnelweg te verminderen en zo de verkeersveiligheid te waarborgen.

Mijn administratie beschikt alleen over algemene statistische gegevens betreffende de controle op de naleving van de wetgeving op de openingsuren en niet over specifieke gegevens over de verkoop van alcoholische dranken met een alcoholgehalte van meer dan 6% in de tankstations gelegen langs de autosnelwegen. Naar aanleiding van deze vraag heb ik mijn administratie opgedragen om een specifieke controlecampagne te voeren en, in voorkomend geval, de nodige sancties te treffen. Afhankelijk van de resultaten van deze controles zal ik de nodige maatregelen treffen.

De heer Dirk Claes (CD&V). - Het is zeer positief dat de minister een controlecampagne wil voeren. Die is echt nodig. Volgens mij wordt er immers te weinig gecontroleerd, ook al zegt de algemene regelgeving dat er aan jongeren onder zestien jaar geen bier, wijn of sterke drank mag worden verkocht en aan jongeren onder achttien geen sterke drank. Welnu, op zaterdagnacht komen in die tankstations langs de autowegen tussen middernacht en vijf uur 's ochtends massaal veel auto's langs met jongeren onder achttien jaar, die zich daar komen bevoorraden. We moeten daar echt iets aan doen en ik ben blij dat de minister daarbij wil helpen.