5-115COM

5-115COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MERCREDI 18 JANVIER 2012 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux au ministre des Entreprises publiques, de la Politique scientifique et de la Coopération au développement et au secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, et à la Régie des bâtiments sur «l'acquisition d'une maison art nouveau à Bruxelles» (no 5-1702)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Het Saint-Cyrhuis, een art-nouveaumeesterwerk van architect Gustave Strauven, staat te koop. De vraagprijs voor de woning aan de Ambiorixsquare in Brussel bedraagt 1,5 miljoen euro. Het vijf verdiepingen tellende Saint-Cyrhuis werd in 1903 gebouwd voor de schilder George Saint-Cyr. De gevel is slechts vier meter breed, maar uitbundig versierd. Het huis heeft een diep inspringende loggia en balkonbalustrades met gietijzeren krullen. Het art-nouveaupareltje wordt te koop gesteld door een Antwerpse vastgoedkantoor, dat het in 2006 kocht en de gevel renoveerde met steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De eigenaar was van plan om ook het interieur op te knappen, maar ziet daar nu van af omdat hij `een nieuwe administratieve lijdensweg met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil vermijden'. De vraagprijs voor het pand is 1,5 miljoen euro.

Het huis is zonder enige twijfel een meesterwerk. Het is belangrijk dat de overheid dit huis in bezit krijgt voor het behoud van ons cultureel erfgoed en met het oog op de verdere ontwikkeling van de wereldberoemde art-nouveaucollecties van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis.

Is de minister van Wetenschapsbeleid bereid om het nodige budget vrij te maken, zodat dit meesterwerk in handen van de overheid kan blijven en een sleutelrol kan spelen in de ontsluiting van de rijke art-nouveauverzameling in de Brusselse musea? Welke stappen zal de minister doen?

Kan de minister van Financiën, als verantwoordelijke voor de Regie der Gebouwen, mee de handen uit de mouwen steken om dit prachtig gebouw te verwerven voor de Belgische Staat en voor de uitbouw van de federale culturele instellingen? Het is duidelijk dat er een tekort is aan tentoonstellingsruimte, nu de Koninklijk Musea van Schone Kunsten de afdeling moderne kunst heeft gesloten ten voordele van een collectie art nouveau, die beter elders zou worden tentoongesteld. Het is overigens onbegrijpelijk dat de prachtige art-nouveaucollectie van de Musea voor Kunst en Geschiedenis wordt overgebracht naar de Musea voor Schone Kunsten.

Werd contact opgenomen met de minister van Financiën en wordt hij betrokken bij de mogelijke koop van dit art-nouveaupareltje?

De heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden. - Als minister van Wetenschapsbeleid ben ik niet bevoegd om 1,5 miljoen euro uit te trekken om een art-nouveaugebouw zoals het Saint-Cyrhuis aan te kopen.

Het herenhuis van Gustave Strauven lijkt te kwetsbaar om er een art-nouveaumuseum in onder te brengen. Ook biedt het onvoldoende nuttige oppervlakte. De omvorming ervan tot een museum is bovendien uiterst moeilijk te realiseren.

Michel Draguet, algemeen directeur ad interim van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, wil de art-nouveaucollectie tentoonstellen in een ander soortgelijk gebouw, te weten het warenhuis `Old England' van architect Saintenoy. Dat houdt in dat het Muziekinstrumentenmuseum in een ander gebouw moet worden ondergebracht, indien mogelijk in het Dexia Art Center. Dat voorstel moet grondig worden onderzocht. Ik kan mij vandaag dan ook niet uitspreken over de gegrondheid van het project.

Overigens, hoewel het Museum voor Moderne Kunst voor herinrichting werd gesloten, worden de collecties nog altijd tentoongesteld.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ik heb straks nog een vraag over de fantastische plannen van de heer Draguet. Ik heb de voorgangster van de minister daarover geregeld vragen gesteld. Hoewel ik sympathie heb voor de politieke ideeën van de heer Draguet, meen ik dat hij ons federaal cultureel patrimonium verschrikkelijk slecht beheert.

Dit gezegd zijnde, vind ik het jammer dat de minister geen 1,5 miljoen euro kan vrijmaken voor de aankoop van het gebouw. Als minister van Cultuur ging ik er altijd van uit dat je altijd geld kunt vinden als je het echt wilt.

Heeft minister Magnette al contact opgenomen met zijn collega van Financiën om na te gaan of de Regie der Gebouwen het prachtige art-nouveauhuis kan aankopen? Het gebouw moet openbaar bezit blijven. In het verleden is, zeker in Brussel, al een te groot deel van het cultureel erfgoed verloren gegaan. Het is belangrijk dat de minister van Wetenschapsbeleid, bevoegd voor de federale culturele instellingen, bij de minister van Financiën aandringt om hiervan werk te maken.