5-114COM

5-114COM

Commission des Relations extérieures et de la Défense

Annales

MARDI 17 JANVIER 2012 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux au ministre de la Défense sur «le ravitaillement des militaires en missions à l'étranger» (no 5-1685)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ik vat mijn vraag bondig samen. Welke lessen werden er getrokken uit de gebrekkige bevoorrading van onze militairen in het buitenland.? Postzendingen waren soms een maand of langer onderweg en arriveerden soms pas ter plaatse als de geadresseerde al naar huis was teruggekeerd. Is de toestand nog ongewijzigd of kan de minister vandaag met een gerust geweten bevestigen dat die euvels zijn weggewerkt en dat onze militairen in het buitenland voortaan correct worden bevoorraad en hun postzendingen tijdig ontvangen?

De heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging. - Defensie werkt nu met een nieuw beheerssysteem, het Management of European Air Transport, maar dat is zeker niet de oorzaak van de logistieke problemen.

De problemen met de bagage werden en worden soms nog veroorzaakt doordat het een vliegtuig dient te worden vervangen door een toestel van een kleiner type om de rotaties naar Kaboel en Kunduz volgens het geplande tijdschema te kunnen uitvoeren. Zo kon het gebeuren dat een vliegtuig al het materiaal niet onmiddellijk kon meenemen en er een vertraging ontstond in de logistieke keten.

Alle militairen die op buitenlandse zending vertrekken, hebben altijd recht op 50 kilogram check in-bagage en op een persoonlijke koffer van 40 kilogram. De persoonlijke koffer kan echter nog tot een maand na aankomst afgeleverd worden, zodat de militair zich tijdens de eerste maand dient te behelpen met de 50 kilogram check-inbagage die hij zelf meeneemt. Zo kreeg onlangs een aantal militairen in Kaboel hun persoonlijke koffer negentien dagen na aankomst.

Alle post voor buitenlandse zendingen wordt verzameld op één plaats, het logistieke centrum van Berlaar. Het operatiecentrum te Evere krijgt iedere dag de nodige gegevens van de te verzenden post. Die post gaat bij voorrang mee met de eerst beschikbare vlucht. Dankzij dat systeem kan alle post op de snelst mogelijke manier naar het operatietoneel worden verzonden.

Er waren vooral problemen met de post richting België. Het staat het detachement ter plaatse vrij om te beslissen wat met voorrang naar België wordt gezonden. Het totale volume van wat een detachement mag versturen, blijft echter beperkt tot een deel van het voor de verschillende detachementen beschikbare volume aan boord van het vliegtuig. De lokale dienst Movement Control beslist ter plaatse wat al dan niet en op welk tijdstip vertrekt. In principe krijgt een postzak steeds de hoogste prioriteit.

De sociale voorzieningen voor het personeel in operaties zijn de laatste jaren sterk verbeterd dankzij onder meer de ter beschikking gestelde elektronica voor elektronisch postverkeer, de gratis belminuten, de sociale en psychologische opvang en niet in niet minst ook dankzij het sociale internet, dat behoudens een enkele hapering optimaal functioneert.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ik dank de minister voor het antwoord. Alleen vraag ik hem erop toe te zien dat militairen met zending in het buitenland hun postpakketten niet met al te grote vertraging ontvangen. Natuurlijk begrijp ik dat er beperkingen zijn en dat rekening moet worden gehouden met de beschikbare vliegtuigen.