5-42

5-42

Belgische Senaat

Handelingen

VRIJDAG 23 DECEMBER 2011 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (Stuk 5-1408) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake justitie (I) (Stuk 5-1409)

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake justitie (II) (Stuk 5-1416) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake justitie (I) (Stuk 5-1409)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake justitie (II) (Stuk 5-1416) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp tot invoering van een bijdrage voor de financiële stabiliteit en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2008 tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito's, de levensverzekeringen en het kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (Stuk 5-1410) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake energie en duurzame ontwikkeling (Stuk 5-1411) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende omzetting van richtlijn 2010/24/EU van de Raad van 16 maart 2010 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen (Stuk 5-1412) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Stemmingen

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (Stuk 5-1408) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake justitie (I) (Stuk 5-1409)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake justitie (II) (Stuk 5-1416) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot invoering van een bijdrage voor de financiële stabiliteit en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2008 tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito's, de levensverzekeringen en het kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (Stuk 5-1410) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake energie en duurzame ontwikkeling (Stuk 5-1411) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende omzetting van richtlijn 2010/24/EU van de Raad van 16 maart 2010 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen (Stuk 5-1412) (Evocatieprocedure)

Wensen

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen

Samenstelling van commissies

Evocaties

Boodschappen van de Kamer

Grondwettelijk Hof - Arresten

Grondwettelijk Hof - Beroepen