5-41

5-41

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 22 DÉCEMBRE 2011 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Vérification des pouvoirs et prestation de serment d'un nouveau membre

Mme la présidente. - Le Sénat est saisi du dossier de Mme Fatma Pehlivan, désignée en tant que sénatrice de communauté.

Le Bureau vient de se réunir pour la vérification des pouvoirs de Mme Pehlivan.

La parole est à M. Anciaux pour donner lecture du rapport du Bureau.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Het Bureau heeft kennis genomen van de aanwijzing die op 21 december jongstleden werd gedaan door de sp.a-fractie van het Vlaams Parlement, met toepassing van artikel 211, §7, van het Kieswetboek, ten einde te voorzien in de vervanging van mevrouw Güler Turan, die bij brief van 16 december 2011 ontslag heeft genomen als gemeenschapssenator.

Het Bureau heeft vastgesteld dat de lijst bedoeld in artikel 211, §7, van het Kieswetboek, die aan de griffier van de Senaat werd betekend, ondertekend is door de meerderheid van de leden van de betrokken fractie.

Wat het eigenlijke onderzoek van de geloofsbrieven betreft, acht het Bureau deze procedure overbodig omdat dit onderzoek reeds door de bevoegde Assemblee is verricht.

Bijgevolg heeft het Bureau de eer u voor te stellen mevrouw Fatma Pehlivan als lid van de Senaat toe te laten.

Mme la présidente. - Je prie Mme Pehlivan de prêter le serment constitutionnel.

-Mme Fatma Pehlivan prête le serment constitutionnel.

Mme la présidente. - Je donne acte à Mme Fatma Pehlivan de sa prestation de serment et la déclare installée dans sa fonction de sénatrice.