5-1412/4

5-1412/4

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

23 DECEMBER 2011


Wetsontwerp houdende omzetting van richtlijn 2010/24/EU van de Raad van 16 maart 2010 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen


Evocatieprocedure


BESLISSING OM NIET TE AMENDEREN