5-107COM

5-107COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MARDI 29 NOVEMBRE 2011 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de M. Huub Broers à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques sur «l'utilisation du parking souterrain du nouveau palais de justice de Hasselt par des squatteurs, des sans abri et des drogués» (no 5-1424)

De heer Huub Broers (N-VA). - Het Belang van Limburg schreef op 27 oktober dat de ondergrondse parkeergarage van het nieuwe gerechtsgebouw vlakbij het station te Hasselt door krakers, daklozen en drugsgebruikers wordt gebruikt. Volgens de NMBS Holding, de eigenaar van de parkeergarage, begon de overlast al in oktober 2010. Volgens een anonieme bron bij de NMBS dient de garage niet alleen als slaapplaats, maar worden er ook drugs verhandeld. Zelfs prostituees zouden de weg naar het keldercomplex al hebben gevonden.

Aangezien de ruimte eigendom is van het overheidsbedrijf NMBS, de criminele feiten zich afspelen in een gerechtsgebouw waar criminelen normalerwijze verantwoording voor hun daden dienen af te leggen en eventueel gevonnist worden, de garage op nauwelijks enkele meters van het station ligt, waar dagelijks honderden reizigers voorbijkomen, en enkele scholen zich op wandelafstand bevinden, kunnen we die overlast niet negeren of tolereren.

De NMBS laat via haar woordvoerder weten dat ze samen met het stadsbestuur op zoek gaat naar een oplossing.

Is de minister voornemens die gesprekken te volgen?

Plant de minister concrete maatregelen om dergelijke wantoestanden in de toekomst te vermijden? Betere controle op leegstand, frequente patrouilles en goed afgesloten ruimtes kunnen wellicht veel onheil voorkomen.

De feiten zijn sinds oktober 2010 bekend. Waarom werd de minister niet eerder op de hoogte gebracht of waarom heeft ze niet eerder ingegrepen?

Mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven. - De parkeerruimte onder het station van Hasselt wordt geëxploiteerd door B-Parking, een filiaal van de NMBS Holding. Securail, de veiligheidsdienst van de NMBS Holding, is op de hoogte van het probleem van daklozen en drugsgebruikers die zich in de parkeergarage ophouden.

In het kader van de samenwerking met de politiediensten werd de problematiek aangekaart tijdens het overleg met de lokale politie en de spoorwegpolitie van Hasselt. De politiediensten en Securail voeren dagelijks patrouilles uit in het station en ze zullen dat ook blijven doen. Op die manier proberen ze in de mate van het mogelijke overlast door daklozen en drugsgebruikers uit de zone te bannen.

De situatie is tijdelijk verbeterd, maar volgens de NMBS Holding nog niet helemaal onder controle.

Een bredere aanpak door de politie- en preventiediensten lijkt nodig te zijn. Daartoe zullen verdere afspraken moeten worden gemaakt tussen alle betrokken diensten en de stad Hasselt.

Het is cruciaal dat de parkeergarage veilig wordt en dat daartoe alle vereiste initiatieven worden genomen, zij het met respect voor eenieders specifieke bevoegdheid. Vandaar het belang van overleg tussen de bevoegde diensten.

De heer Huub Broers (N-VA). - Ik dank de minister voor haar antwoord en ik wens haar succes voor de toekomst.

Mijn bezorgdheid betreft vooral de technische school in de stationsbuurt, waarvan heel veel leerlingen de bus nemen aan het station.