5-36

5-36

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 24 NOVEMBRE 2011 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Communication de la Commission européenne COM(2011) 541 relative au 4e forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide à Busan (Doc. 5-1329) Avis à la Commission européenne

Vote no 4

Présents : 55
Pour : 50
Contre : 0
Abstentions : 5

-L'avis de la commission est adopté.

-Il sera transmis aux autres assemblées parlementaires belges et à la Commission européenne.

Mevrouw Anke Van dermeersch (VB). - Deze mededeling aan de Europese Commissie kan wel tellen als mosterd na de maaltijd. Vorige week werd er in de Kamer een advies goedgekeurd. Zelfs in de Kamer was men nog volop aan het discussiëren toen het definitieve advies van Europa al verzonden werd.

Ik heb een document waaruit blijkt dat minister Chastel op 14 november op een Europese top voor ontwikkelingssamenwerking zeer verheugd was over het advies van de Europese Raad. Het advies van Europa was met andere woorden op 14 november al vertrokken, op 17 november formuleerde de Kamer een advies en nu stemmen wij een week later nog eens over een advies. Daarom hebben de leden van onze fractie zich onthouden.

Mme la présidente. - Nous prenons acte de votre déclaration.