5-127/2

5-127/2

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

10 MEI 2011


Voorstel van resolutie over de genderdimensie in statistieken en het opstellen van genderindicatoren


VERSLAG

NAMENS HET ADVIESCOMITÉ VOOR GELIJKE KANSEN VOOR VROUWEN EN MANNEN UITGEBRACHT DOOR

DE DAMES ZRIHEN EN MAES


Zie verslag nr. 5-94/2.