5-1157/2

5-1157/2

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

13 JULI 2011


Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 december 2007 tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de procedure aangaande de sociale verkiezingen van het jaar 2008


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

MEVROUW THIBAUT


Zie verslag 5-1156/2.