5-33

5-33

Belgische Senaat

Handelingen

DINSDAG 11 OKTOBER 2011 - OPENINGSVERGADERING

(Vervolg)

Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging van een nieuw lid

De voorzitster. - Bij de Senaat is het dossier aanhangig van een senator-opvolger voor het Nederlandse kiescollege.

Het Bureau is zopas bijeengekomen voor het onderzoek van de geloofsbrieven van het nieuwe lid van de Senaat.

Het woord is aan de heer Tommelein om voorlezing te doen van het verslag van het Bureau.

De heer Bart Tommelein (Open Vld). -. Het Bureau heeft de geloofsbrieven onderzocht van mevrouw Fauzaya Talhaoui, eerste opvolger van de lijst nr. 10 (sp.a), die in aanmerking komt om de heer Frank Vandenbroucke te vervangen, die op 1 oktober jongstleden ontslag heeft genomen als rechtstreeks verkozen senator.

Het Bureau heeft vastgesteld dat de senator-opvolger nog steeds de verkiesbaarheidsvoorwaarden vervult.

Bijgevolg heeft het Bureau de eer u voor te stellen mevrouw Fauzaya Talhaoui toe te laten als lid van de Senaat.

De voorzitster. - Ik verzoek mevrouw Talhaoui de grondwettelijke eed af te leggen.

-Mevrouw Fauzaya Talhaoui legt de grondwettelijke eed af.

De voorzitster. - Ik geef mevrouw Talhaoui akte van haar eedaflegging en verklaar haar aangesteld in haar functie van senator.