5-1155/1

5-1155/1

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

13 OKTOBER 2011


Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede-eigendom betreft


Evocatieprocedure


ONTWERP GEËVOCEERD DOOR DE SENAAT


De onderzoekstermijn bedraagt 60 dagen.