5-31

5-31

Belgische Senaat

Handelingen

WOENSDAG 20 JULI 2011 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Wensen

De heer Philippe Mahoux (PS). - In naam van de collega's dank ik alle personeelsleden en wens ik hen een prettige vakantie toe.

Je souhaite de bons moments de repos au personnel et, surtout, une bonne santé, durant la période qui nous sépare de la reprise du travail qui, comme l'avenir, est incertaine. En votre nom, je remercie tous les services pour leur collaboration.

De voorzitter. - Op mijn beurt wens ik iedereen te danken voor de samenwerking.

Ik wens u een inspirerende en rustgevende vakantie.