5-1154/2

5-1154/2

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

13 JULI 2011


Wetsontwerp inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied


Evocatieprocedure


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN VOOR DE ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

DE HEER SIQUET


Zie stuk Senaat, nr. 5-1152/3.