5-1166/4

5-1166/4

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

20 JULI 2011


Wetsontwerp houdende maatregelen met het oog op de invoering van een solidariteitsbijdrage op de tewerkstelling van studenten die niet onderworpen zijn aan het stelsel van sociale zekerheid


Evocatieprocedure


BESLISSING OM NIET TE AMENDEREN