5-1166/1

5-1166/1

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

15 JULI 2011


Wetsontwerp houdende maatregelen met het oog op de invoering van een solidariteitsbijdrage op de tewerkstelling van studenten die niet onderworpen zijn aan het stelsel van sociale zekerheid


Evocatieprocedure


ONTWERP GEËVOCEERD DOOR DE SENAAT